U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Om terug te gaan naar het begin klik HIER

Afgebeeld is het voorblad van de Beknopte beschryving der provincie van Utrecht (Utrecht 1799). Men vindt er ‘een byzondere beschryving van alle steden, dorpen, heerlijkheden, ridderhofsteden en andere lustplaatsen’ in, ook van De Bilt. Het is een beschrijving in de geest van de Verlichting van de late achttiende eeuw.

 

Meer informatie

Ook de bijdrage over De Bilt bevat voornamelijk geschiedenis. Andere passages:
Bildt, gemeenlyk gezegd de Bildt is het zesde en laatste der Dorpen, aan den Bergkant; een klein uur gaans ten Oosten van Utrecht; van waar tot aan dit Dorp een Straatweg loopt, met een zandweg, langs welke men, verscheidene Buitenplaarzen aan treft, gelyk ook eene Vingerhoed Molen, die zoo wel met een Paard als door het water der Bildtse Grift bewogen word. Het is te gelyk eene Ambachsheerlykheid en is groot met Over de Vecht en Kulenborg [Kolenburg], twaalf Honderd en drie en zestig Morgen: ook is het een schoone Landstreek, die zig van den Krommen Rhyn tot aan de Vuursche uitstrekt, ter lengte van meer dan twee uuren gaans en thans tot Ambagtsheer heeft de Heer Mr. Floris Petrus van Ewyck. (…)
De kerk is klein en laag, langwerpig vierkant, met een klein spits Klokkentorentjen er op, en staat aan het begin van het Dorp, ter linkerzijde, als men van Utrecht komt. Ook vond men, nog in het twintigste jaar der voorige Eeuw, bezijden den Straatweg, bij digt geboomte, een klein ouderwets steenen Huisje, St. Petronella’s Kapelletje genoemd, waarvan men thans niets meer, doch de afteekening bij Rademaker zien kan. De Nieuwe grift, die van Zeist af tot hier, de Zeister Grift genoemd wordt, heet van hier stadwaard, daar zij in de Stadsgragt uitloopt, de Bildsche Grift. In dezelve ligt, aan de Steenstraat een Schutsluis.
Schuin tegen over de Kerk, wat stadwaart, stond eertijds een aanzienlijk Vrouwenklooster, van de Benediktijner orden, behoorende tot de Abtdye van Oostbroek. Het was gesticht voor Adelijke Jufferen, en deszelfs goederen en inkomsten staan thans ter beheering en verdeeling der Ridderschap.
Er is nog een tamelijk goed Huis, Hof en Boomgaard, op die plaats overig, thans bezeten door Mevrouwe Maria Jakoba Kornelia, Gravinne van Efferen als Weduwe en Lijftogteresse van Jonker Hendrik van Utenhoven, Heer van Amelisweerd, welke hertrouwd is aan den Heer Marquis de St. Simon.

Door deze link aan te klikken, kan men de uitgebreide  tekst over De Bilt lezen.

AD

Dit is de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER