Op dit rouwbord in de kerk van Westbroek herdacht men het overlijden van een lid van de aanzienlijke familie Livendal of Lievendaal. (Foto DAB) Zij of hij is overleden op 7 mei 1672. Bij Amerongen stond vroeger een kasteel Lievendaal, maar dat was in de zeventiende eeuw al een ruïne.

 

Meer informatie

Een rouwbord was een zwart geverfd houten bord met de naam, de titel en het wapenschild van de overledene. De rouwborden werden opgehangen aan de gevel van het sterfhuis en werden later bevestigd aan de muur van de kerk waar de overledene begraven was. Ze werden vanaf de vijftiende eeuw gemaakt. vanaf de zeventiende eeuw voegde men de wapens van voorouders toe, zoals hier ook gebeurd is.

In 1798 liet het bestuur van de Bataafse Republiek de borden uit de kerken verwijderen omdat ze te veel de ongelijkheid vertegenwoordigden, maar in enkele kerken zijn ze bewaard gebleven, zoals in Westbroek. Na de Franse Revolutie werden maar zelden rouwborden opgehangen.

We zien in de linker kolom de wapens van de families Livendal, Ittersum, Verbrae en Dort. De rechter kolom bevat de wapens van de families Corler, Wtterwik, Oldenaller Vaneveld en Wayer.

DAB

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER

 

Voor een ander rouwbord zie  Een rouwbord uit 1679.

Over de kerk van Westbroek: klik HIER