In de kapel van de abdij van Oostbroek werden de abten en de voorname monniken begraven; voor lekenbroeders en minder belangrijke kloosterlingen was er een kerkhof. Het vrouwenklooster had ook een kerkhof en dat werd na de opheffing van de kloosters en tot aan de stichting van de dorpskerk gebruikt voor inwoners van De Bilt. In het Kloosterpark, waar zich vroeger de begraafplaats van Vrouwenklooster bevond, heeft men in 1991 een oude schedel gevonden, die mogelijk van het klooster afkomstig is. Het gaat om resten van een volwassene van minstens 45 jaar, vermoedelijk een vrouw. (Foto J.W.H. Meijer, Collectie het Utrechts Archief)

DAB

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

L. Schneider (ed.), begraafplaatsen in De Bilt en Bilthoven, rapport van de Werkgroep Inventarisatie Grafmonumenten, in: De Biltse Grift september 1996.