In 1776 werd het grote Westbroekse landgoed de Alphenhof verkocht. De hier afgebeelde affiche met de beschrijving van het landgoed vermeldt, dat de verkoop zou plaats vinden in Utrecht, op 31 augustus 1776.

 

Meer informatie

In het eerste nummer van St. Maerten uit 1988 staat een verhaal over de boerderij Alphenhof. Men leest:  ‘Hij staat aan de Oude Kerkdijk no. 30 […]. De naam zou te maken hebben met een molenaarsfamilie: ‘de “oude nieuwbouw” in Achttienhoven herinnert nog aan deze molenaarsfamilie: Alphenstraat. Deze straat ligt tussen het “Molenblok” en “De Kraai”.’

Intussen bracht onderzoek aan het licht dat de Alphenhof een groot landgoed was, zoals ook blijkt uit de hier afgebeelde affiche uit 1776 uit het Amsterdamse Stadsarchief, met vele tientallen hectaren land en een grote tuin.

Over de geschiedenis van het landgoed is weinig bekend, evenmin als over de naam Van Alphen, mogelijk die van de eerste eigenaar van het landgoed. Wel weten we dat het landgoed er al in 1718 was. In hetzelfde Amsterdamse Stadsarchief bevindt zich een akte van verkoop van een ‘moeshof’ bij de Alphenhof uit dat jaar. In 1810 ging het landgoed weer onder de hamer, in opdracht van de toenmalige eigenaar, de Utrechtse hoogleraar Johannes Theodorus Rossyn (1778-1817). Hij was een wiskundige die zich sterk maakte voor de invoering van stoommachines om polders te bemalen. Dat zou volgens hem beter werken dan windmolens. Het landgoed werd voor de laatste keer verkocht in 1829 en blijkt op grond van een bericht in de Utrechtse Courant van 9 december 1829 datzelfde jaar nog gesloopt te zijn.

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER

 

Bronnen:

Stadsarchief Amsterdam, Inventaris nr. 1181 van het Archief van de familie Holtzman en aanverwante Families, nr. 105 (akte van verkoop van een moeshof bij Alphenhof door Van Bemmel aan rentmeester Hendrik van Hees, oudoom van Cornelia Maria van Hees, 1718) en 106 (affiche van een openbare veiling van buitenplaats Alphenhof, huizen, tuin en grond te Westbroek (De Bilt, Utrecht) door advocaat en notaris Carel van Hees, 1776.). Ook: Utrechts Archief, notaris Hendrik van Ommeren (34-4.3230), openbare verkoping 6 juni 1810. Voorts: Utrechtse Courant, 13 augustus 1829 en 9 december 1829; N. Adema, ‘Een “molenblokje” om. Opvallende namen van boerderijen in Westbroek en Achttienhoven.’ In: St. Maerten 1 (1988) 18v.; Historie der vuurmachines of stoomwerktuigen hier te lande, pp 129-132.