Waterschappen en gerechten zoals die van Westbroek hadden  zich ook voor de Franse tijd, voor 1795, te houden aan strikte provinciale regels. Mr. Johan van de Water (geboren in 1689, overlijdensdatum onbekend) is de grondlegger van publicatie van de Utrechtse plakkaten, later door anderen aangevuld. (Portret van Johan van de Water, Willem van Senus, naar Pieter Christoffel Wonder, 1790 – 1851, Biografisch Portaal van Nederland.)

 

Meer informatie

 

Men vindt er voorschriften in uit de zeventiende en achttiende eeuw over hoe te vervenen en ook waar. Aangegeven wordt bijvoorbeeld dat er een ontsluitingsweg moet zijn. Er valt ook in te lezen wie er mochten vervenen. Waterbeheer werd gecontroleerd door de aan strikte regels gebonden ‘schouwen’. Men kan deze plakkaten raadplegen door aan te klikken: de ordonnanties van Westbroek

AD

Bron: Mr. Johan te Waters Groot Plakkaatboek ’s Lands van Utrechts. Aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 door mr. C.W. Moorrees […] en dr. P.J. Vermeulen, II Utrecht 1860.