Afgebeeld is de door Van Buchel geschetste grafplaat in de Janskerk te Utrecht van Steven de Rumelaer, heer van Achttienhoven, gestorven in 1504. (De Monumenta van Aernout van Buchel, blad 88, linkerkolom, Het Utrechts Archief).

 

Meer informatie

Van Rumelaer studeerde in de jaren 1477-1478 te Parijs, Padua en Bologna.  Hij promoveerde tot doctor in het wereldlijk en geestelijk recht. Hij reisde aan het eind van de vijftiende eeuw naar Rome van waaruit hij in 1496 terugkeerde, benoemd tot proost van Sint Jan, heer van Achttienhoven. Blijkens zijn testament was hij vermogend: daarin is sprake van bijna duizend Rijnse goudguldens aan baar geld en opbrengsten uit bezit (80.000 euro in geld van nu, toen een reuzenbedrag), nog afgezien van de waarde van onroerende goederen. Voor de tekst die van Van Buchel bij de plaat voegde: De tekst over Steven de Rumelaer

AD

Literatuur:

Steven van Rumelaer, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW),deel 2, kolom 1242.