Vluchtelingen in Westbroek en Achttienhoven
In St Maerten, het tijdschrift over de geschiedenis van de oude gemeente Maartensdijk, gaat het centrale artikel over vluchtelingen. Joodse vluchtelingen, welteverstaan, die eind jaren dertig en in het begin van de tweede wereldoorlog een warm welkom vonden in twee kleine dorpsgemeenschappen met niet meer dan 2000 inwoners.
Evert Theunissen en Karien Scholten beschrijven nauwgezet de tragische lotgevallen van 40 mensen op de vlucht voor etnische vervolging. Waarschijnlijk kwamen zij via handelscontacten in Westbroek en Achttienhoven terecht: een aantal van hen was veehandelaar.
Zij integreerden niet alleen in de dorpsgemeenschap, er ontstonden ook vriendschappen en intensieve contacten. Een aantal van hen kon in de dorpen onderduiken toen de bezetter begon met het deporteren van Joodse medeburgers. Slechts negen mensen overleefden de verschrikkingen van de oorlog.
Het artikel biedt een unieke en fascinerende beschrijving van het dorpsleven in die dagen en de omgang tussen dorpelingen en hun bedreigde gasten. Het artikel is grotendeels gebaseerd op verhalen, herinneringen en foto’s van de ‘kinderen van toen’ en van nabestaanden.

Verder in dit nummer:
Tonneke Wilmink schrijft over de geschiedenis van de Bisschopswetering; dat is de historische naam van de vaart die langs de Groenekanseweg loopt. Deze is waarschijnlijk al deels voor 1257 gegraven en dus al bijna 800 jaar oud! In haar artikel knoopt Tonneke aan bij de actualiteit als het gaat om een eventuele herinrichting van de Groenekanseweg waarvoor de Bisschopswetering natuurlijk beeldbepalend is.
In ‘De Kuyperkaartjes van Maartensdijk’ beschrijft Kees Floor de oorsprong van de Gemeente-atlas van Nederland uit 1871. Deze is de basis van veel later verschenen herdrukken en publicaties. Niet alleen wordt er in dit artikel geschreven over de samensteller Jacob Kuyper en diens werkwijze, maar ook worden verbanden gelegd met het in kaart brengen van onze streek.
De St Maerten is al verspreid onder de leden van de Historische Vereniging Maartensdijk. Het nummer is voor € 6 verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel, de Read Shop in De Bilt, Kapper Hans Stevens in Maartensdijk, van der Neut in Groenekan en molen de Kraai in Westbroek (alleen woensdag en zaterdag).