Via de hierna gegeven link komt men op een nieuwe post over ridderhofsteden in De Bilt en De Vechtstreek. Daar kan men een fraaie brochure downloaden over grote huizen met de naam ridderhofstede in het gebied. Daarvoor klikke men aan: ridderhofsteden.

De prent is van Hendrik Spilman uit het midden van de achttiende, naar een tekening van Jan de Beijer uit 1749. Utrechts Archief nr. 20223

AD