Eyckenstein is een landgoed ten oosten van het dorp Maartensdijk. Het bestaat gedeeltelijk uit akkers en weilanden maar het grootste deel is bos. Aan de noordkant van het landhuis ligt een park, dat in 1882 is ontworpen is door tuinarchitect Leonard Springer. Afgebeeld is het huis omstreeks 1830 (Collectie Het Utrechts Archief).

Meer informatie

In het begin van de zeventiende eeuw stond hier al een herenboerderij. Adriaan Hendrik Eyck heeft omstreeks 1780 het grootste deel daarvan gesloopt en er een herenhuis in de stijl van die tijd van gemaakt. De vier zuilen werden in 1809 door zijn zoon aangebracht. Andere verbouwingen dateren uit het einde van de negentiende eeuw. Hoewel er door de bouwgeschiedenis meerdere stijlen te zien zijn, kan men de algemene indruk neoclassicistisch noemen en meer specifiek de neopalladiaanse stijl zoals die in Engeland voorkomt. Kenmerkend daarvoor is de voorgevel met de vier zuilen.
Het huis was vanaf de zeventiende eeuw in bezit van de families Van Lamsweerde, Van Vianen, Gerobulus, Van Poolsum, Van Kootens en Eyck van Zuylichem. Sinds 1876 is het in handen van de familie Van Boetzelaer.  In de serie Levende Monumenten van RegioTV De Bilt vindt men een aflevering over Eyckenstein met een interview door Anne Doedens met Otto baron van Boetzelaer en wethouder Landwehr van De Bilt.

Zie:

DAB

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER

Spring naar toolbar