In het uiterste zuidwesten van de vroegere gemeente Westbroek lag vanaf 1819 Fort aan de Klop. (Ontwerptekening van het torenfort/wachthuis aan De Vecht, 1850. Nationaal Archief, 4.OPV H696-698.) Daarvoor lag op vanaf 1629 op dezelfde plaats een aarden verdedigingswerk en vanaf 1787 een schans. Deze waren voor de verdediging tegen respectievelijk de Spanjaarden en de Fransen. Tegenwoordig ligt het fort in de Utrechtse wijk Overvecht.

Meer informatie

Het afgebeelde fort maakte deel uit van de eerste verdedigingslinie van de Stelling van Utrecht. Die linie was een gevolg van het besluit uit 1811 om de Hollandse Waterlinie naar het oosten te verschuiven. Op die manier kon Utrecht beschermd worden, dat in 1672 door gebrek aan verdediging in Franse handen gevallen was. Het fort werd vanaf 1819 ingericht als gesloten rechthoekige versterking zonder gebouwen en was gereed in 1821. Vanaf 1850 werd op het terrein een torenfort gebouwd, een ‘bomvrij wachthuis’, midden op het terrein. Als gevolg van enerzijds de komst van de tweede bij Utrecht gerealiseerde linie vanaf 1869, en anderzijds het gebruik van nieuwe wapens en ammunitie verloor het fort zijn functie.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de Hollandse Waterlinie. Voor het vervolg klik HIER.