Afbeelding: Online Museum De Bilt in de klas. Foto: Jacques Reijniers, met toestemming van De Werkplaats Kindergemeenschap.

 

Aan het eind van het schooljaar 2022/2023 verzorgde het Online Museum De Bilt een aantal gastlessen voor de leerlingen bedrijfseconomie van Havo 4 en VWO 4. Locatie: Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Thema: Industrieel Erfgoed van de gemeente De Bilt: Vanuit het verleden leren voor de toekomst.

Meer informatie

De gemeente De Bilt kent een interessante historie van industriële ontwikkelingen. De website beschrijft inmiddels zo’n 100 bedrijven. Bekende namen zijn Inventum, ASMI, Jean Heybroek en Metaverpa, KNMI, Bilthoven Biologicals en RIVM. Een aantal bestaat niet meer (68), is overgenomen of is verhuisd (9).  Overigens zijn er nog steeds 28 actief binnen onze kernen.

 

Historische industrie in de les Economie 

De klas werd meegenomen in een terugblik naar de historie en naar de manier waarop de bedrijven tot stand waren gekomen, hoe ze indertijd werden geleid en hoe zij zich verder hebben ontwikkeld.

De leerlingen werden uitgenodigd om hun eigen ideeën in te brengen over een tweetal bedrijven dat inmiddels de deuren heeft gesloten, te weten De Papierklem uit Maartensdijk en Welschen Metaalsmelterij uit Westbroek.

De centrale vragen bij deze cases waren: Welke aandacht, kennis en kunde waren nodig om deze bedrijven te leiden en bestonden er überhaupt mogelijkheden om de ondernemingen voort te zetten.

In reactie daarop toonden de WP-leerlingen betrokkenheid bij het financieel – economische reilen en zeilen in het verleden, maar lieten ook een gedegen visie zien op marktwerking, duurzaamheid, personeelsbeleid, aanpassingssnelheid en regelgeving, kortom de bedrijfskundige vragen van de toekomst.

Als afsluiting werd stilgestaan bij de continuïteit en de borging van het bedrijfsleven in een veranderde omgeving. Als voorbeeld werd gekozen door ASML in Veldhoven, dat zijn wortels eveneens in onze gemeente heeft.

 

Dit lessenprogramma zal de komende tijd een vervolg krijgen op De Werkplaats Kindergemeenschap. De andere scholen voor voortgezet onderwijs in onze gemeente zijn welkom om aan te sluiten.

JJR