Afbeelding: een van de eerste suggesties voor de homepage. (Let op het logo.)

De redactie van het Online Museum werd in 2017 gevormd met als leden de oprichter van het museum Anne Doedens, Pieter van Hees, Bernard Schut en Dick Berents als eindredacteur. Weldra trok Bernard Schut zich terug. In de tweede helft van 2017 gingen de overgebleven redacteuren, alle drie vakhistorici, aan de slag.

Er moest heel veel gedaan: een format voor de tekst bedenken, bronnen verzamelen, beeldmateriaal zoeken en hiaten vaststellen in de geschiedschrijving van de dorpen. En vooral bijdragen schrijven.

Een eerste proefstuk over het wapen van De Bilt was bedoeld als discussiestuk. Men kwam tot de conclusie dat het veel te lang was. Een museum is gericht op beeld met bijschrift. Toch zou het Online Museum een belangrijke rol kunnen spelen voor mensen die niet alleen maar wilden kijken maar echt informatie zochten.

De redactie vond een oplossing door de tekst gewoonlijk in twee stukken te delen: de hoofdzaken van het onderwerp met essentiële uitleg bij het beeldmateriaal, daarna de tussenkop ‘meer informatie’ en tenslotte de rest van de tekst, waarbij wel een maximum werd gesteld aan het aantal woorden.

Ook werd besloten, de artikelen te ondertekenen met de afkorting van de naam van de auteur. Het moest wel te vinden zijn wie er verantwoordelijk was, maar het museum was een gezamenlijke onderneming. Om de publicatie verifieerbaar te maken, zou een zeer korte litteratuurlijst worden bijgevoegd; die kon ook bezoekers helpen om meer gegevens te vinden.

Het schrijven begon na de vergadering van 15 februari 2018. Nadat in mei 2018 de website in voorlopige vorm beschikbaar was gekomen, plaatste de redactie op 12 juni het eerste artikel: Het landgoed Koelenberg / Het Klooster van de hand van Van Hees.

In de zomermaanden van 2018 werkte de redactie hard door op weg naar de presentatie op 30 augustus. Er stonden op dat moment 320 bijdragen op de site.

DAB

Voor het vervolg: klik HIER