Sinds 1954 is de Grontmij gevestigd in het landhuis Houdringe in De Bilt. Sinds dat jaar zijn zowel het aantal medewerkers als de kantoorgebouwen uitgebreid. De onderneming heeft zich ontwikkeld tot een internationaal advies- en ingenieursbureau. In 2015 werd de Grontmij overgenomen door Sweco. De onderneming, opererend onder de naam Sweco, is nog steeds een van de grootste werkgevers in de gemeente De Bilt. Foto: bezoek van Prins Claus aan de Grontmij in 1967. (Archief Historische Kring D’Oude School)

 

Meer informatie

Begin twintigste eeuw worstelden veel boeren met wateroverlast en er was ook behoefte aan nieuwe gronden om landbouw te bedrijven. Doede Veenhuizen, de zoon van een aardappelkweker, richtte in 1915 een onderneming op met circa dertig mensen onder de naam Grontmij. De naam was de afkorting van Grondverbetering en Ontginningsmaatschappij.

Een drietal voorbeelden uit hun beginperiode verduidelijken de activiteiten. In de jaren dertig, een periode van grote werkeloosheid, gaf de overheid de opdracht om grote publieke werken uit te voeren door bijvoorbeeld onbenutte gronden om te vormen tot cultuurgrond. In 1942 werd de drooggevallen Noordoostpolder ingericht. En in 1953 hielp Grontmij met de herstelwerkzaamheden ten gevolge van de watersnood.

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen hielpen de Grontmij bij haar groei. Door de invoering van de vrije zaterdag en de invoering van de veertigurige werkweek was er steeds meer behoefte aan dagrecreatiegebieden. Door de toegenomen mobiliteit gedurende de afgelopen decennia richtte Grontmij zich met haar activiteiten ook op verkeer en infrastructuur, zoals de aanleg van de Betuweroute. De toenemende aandacht voor het milieu zorgde voor werk op het gebied van rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. In de jaren zeventig speelde Grontmij ook een grote rol bij het oplossen van gifschandalen. In de jaren tachtig richtte men zich ook op het adviseren van de industriële sector en de inrichting van stedelijke gebieden zoals Houten. De afgelopen decennia werden er ook opdrachten uitgevoerd op het gebied van energie. Het overgenomen dochterbedrijf Euroconsult werkte veel in ontwikkelingslanden.

In de jaren 1965-1975 werd Grontmij een internationaal advies- en ingenieursbedrijf met ca. 1.300 medewerkers en met in alle provincies een vestiging. Na 1995 breidde het bedrijf haar activiteiten uit naar Duitsland, België en Polen. Er vonden verschillende buitenlandse overnames plaats. De ambitieuze groeiplannen van Grontmij waren gericht op het realiseren van een omzet van 1,4 miljard Euro.

Een overname in Frankrijk is niet goed verlopen. In de jaren 2011-2014 leed het bedrijf een verlies, waardoor de onderneming genoodzaakt was een strategische partner te zoeken. Precies 100 jaar na haar oprichting komt werd Grontmij in 2015 gekocht door het Zweedse bedrijf Sweco. De nieuwe combinatie werd het grootste ingenieurs- en adviesbureau in West-Europa met een omzet van ca. 1,7 miljard Euro en met bijna 15.000 medewerkers, waarvan 1700 voor de Nederlandse tak werken.

Op 4 april 2016 verdween na honderd jaar de naam Grontmij Nederland en nu wordt er gewerkt onder de naam Sweco Nederland.

JJR

U bevindt u op de Rondleiding Industrieel Erfgoed. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Diverse documenten Historische Kring d’Oude School

Wikipedia, Grontmij en Wikipedia, Sweco

Jond, Y. de, Sweco profiteert van complexe projecten als Zuidas, Telegraaf, 16-7-2019