Het viel al enige tijd op dat inwoners van De Bilt de naam van het landgoed en landhuis Houdringe verschillend uitspraken. De een noemde het ‘Haudringe’ maar de ander hield vast aan de uitspraak ‘Hoedringe’. De gemiddelde inwoners van De Bilt zeiden ‘au’, maar de meeste mensen die op het bedrijfsterrein van de SWECO werken, schijnen een voorkeur te hebben voor de ‘oe’- klank.

Afgelopen jaar hoorden we de theorie dat de naam was gegeven door de uit Frankrijk afkomstige familie Mamuchet en dat daarom de Franse uitspraak ‘Hoedringe’ de voorkeur verdiende. Maar waar is het bewijs?

In het notariaatsarchief in Het Utrechts Archief troffen we twee akten aan. In de eerst  van 1 juni 1665 wordt Johan de Mamuchet Heer van Hoedringe genoemd. In de tweede van 1 februari 1715 wordt Johan Fredrick Mamuchet van Hoedringe genoemd. Dat wijst erop dat het inderdaad ‘Hoedringe’ is.  Kennelijk heeft de notarisklerk ‘Hoedringe’ verstaan en dat opgeschreven. De betrokkene ondertekende het eerstgenoemde stuk wel met J. Mamuchet van Houdringe. (Zie hierboven)

De protestantse familie De Mamuchet was oorspronkelijk gevlucht uit het noorden van Frankrijk uit angst voor godsdienstige vervolging. Hiernaast een portret van Marcus Mamuchet die naar de Republiek kwam (Centraal Museum Utrecht). Jan Frederik de Mamuchet heeft het landhuis Houdringe laten bouwen en heeft het genoemd naar een vroeger bezit van zijn familie. De Mamuchets waren ook eigenaar van de heerlijkheid Houdringue ten zuidwesten van Lille. Als de Mamuchets later de titel ‘heer van Houdringe’ voerden, was dat geen verwijzing naar het landgoed in De Bilt, dat geen heerlijkheid was, maar naar de oorspronkelijke gerechtsheerlijkheid bij Lille.

DAB

 

Literatuur:

Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht inv. Nr. 199 aktenr. 44; inv. Nr. 1035 akte nr. 6.

Genealogie Jan Frederik Mamuchet.

Wikipedia, Kasteel Groeneveld (Baarn).