Afgebeeld is de Zinksloot die over de hele lengte van het landgoed Eyckenstein  van zuid naar noord loopt, tot aan en over het Boetzelaersveld. (Foto Anne Doedens.)

Het is een water waarover tweehonderd jaar geleden schuiten voeren om grond, veen en turf af te voeren en mest aan te voeren.  Deze sloot wordt de Zinksloot genoemd, omdat het jaagpad dat er langsloopt, lager ligt (verzonken) dan het omliggende land. De sloot is  in het begin van de negentiende eeuw in opdracht van Maurits van Eyck van Zuijlichem zelf gegraven.  We lezen in zijn dagboek bij het jaar 1804:

dit jaar is men begonnen gebruik te maken van het veen het welk een gedeelte der heide ten Noorden bij de Vuursche gelegen bedekt. in het voorjaar is men begonnen een strook veen tot harde turf te maken met het beste gevolg daar hoezeer dezelve turf iets ligter in soort is dan de laag landse echter de kwaliteit die van Westbroek zeer nabij komt zoo niet evenaard’.

Hieronder ziet men de restanten een passeerhaven voor de schuiten. (Foto: Lex van Boetzelaer.)

AD