In Bilthoven woonde Henk Vroom, die hoogleraar godsdienstfilosofie was aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daaraan voorafgaand was hij tien jaar predikant in De Bilt.

 

Meer informatie

Hendrik Marinus Vroom (1945 – 2014) was geboren in Rotterdam. Hij volgde het gymnasium Bèta in Den Haag, maar studeerde daarna Theologie aan de Vrije Universiteit. Hij werd ziekenhuispredikant in Heemstede en later predikant in De Bilt. In 1978 promoveerde hij op de dissertatie De schrift alleen over vergelijkend onderzoek naar bijbeluitleg.

In 1992 benoemde de VU in Amsterdam hem tot hoogleraar godsdienstwijsbegeerte, apologetiek en encyclopedie der godgeleerdheid. Hij vulde zijn leeropdracht in door een godsdienstfilosofische visie te ontwikkelen op de relaties tussen verschillende godsdiensten. Zijn standpunt was dat alle grote godsdiensten op zoek zijn naar antwoorden op dezelfde essentiële vragen. Daarbij bood hij ruimte aan een breed scala van visies zonder zijn eigen geloof te relativeren. Henk Vroom werd beschouwd als gematigd orthodox.

Vroom was vooral een kenner van het Japanse Zenboeddhisme. Later zocht hij een dialoog met de islam, die in onze samenleving zo verschillende reacties opwekte. In de praktijk leidde dat tot de oprichting van het VU-Centre of Islamic Theology, waaraan hij zelf leiding gaf. Hier werden ook islamitische geestelijke verzorgers of imams opgeleid. Vroom was oprichter van het tijdschrift Studies in Inter-Religious Dialogue. Daarnaast organiseerde hij talrijke conferenties over vergelijkende godsdienstfilosofie.

Kort nadat hij in 2010 met emeritaat ging, hoorde hij dat hij ongeneeslijk ziek was, maar hij bleef zo veel mogelijk werken en publiceren. In 2014 overleed Henk Vroom op 68-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bilthoven, waar hij begraven is.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

P. de Waard, Henk Vroom 1945-2014, in: Volkskrant 18 februari 2014.

A.Droogers, In Memoriam prof. dr. H.M. Vroom (1945-2014), in: Nieuw Wij Nieuwsbrief.

Reformatorisch Dagblad 20 januari 2014, Prof. dr. H. M. Vroom overleden.

P. Breedveld, Henk Vroom schuwde de lastige vragen niet, in: Ad Valvas 20 januari 2014.

https://www.nieuwwij.nl/opinie/memoriam-prof-dr-h-m-vroom-1945-2014.

https://www.nd.nl/geloof/geloof/885572/in-memoriam-henk-vroom-1945-2014.

Wikipeda, Henk Vroom.