H.A.M. (Herman) Fiolet (1920-2012) was een Nederlandse R.K. priester, oprichter en van 1970 tot 1985 de eerste secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Een groot deel van zijn leven was hij lid van de orde van de Franciscanen. Hij was bijna veertig jaar verbonden aan de Gregoriuskerk in Bilthoven.

Meer informatie

Na zijn priesterwijding werd Fiolet door zijn orde naar Nijmegen  gezonden om zich te bekwamen in de apologetiek, de leer van het verdedigen van religieuze standpunten. Hij promoveerde op een studie over de Nederlands Hervormde Kerk, die later op zou gaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Inmiddels had in 1948 de oprichting van de Wereldraad van Kerken plaatsgevonden, de eerste grote oecumenische organisatie, waar Fiolet zich sterk toe aangetrokken voelde. Gestimuleerd door het Tweede Vaticaans Concilie was hij in de jaren  zestig van de vorige eeuw lid van de commissie die de oprichting van de Raad van Kerken in Nederland voorbereidde.

Mede door zijn toedoen trad de Rooms-Katholieke kerk bij de oprichting in 1968 toe tot de Raad. Daarmee was Nederland het eerste land ter wereld waar de Kerk van Rome toetrad tot een oecumenisch overlegorgaan. Fiolet bleef tot zijn vijfenzestigste als secretaris de stimulerende kracht.. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Ook in Bilthoven was hij een zeer gewaardeerde figuur. Hij stond bekend staand als hartelijk, integer en inspirerend. Bijna veertig jaar was hij assistent-voorganger en predikant in de R.K. parochie van Onze Lieve Vrouw in Bilthoven. In 2002 nam hij afscheid. Hij leefde tot zijn dood in 2012 in stilte met zijn broer in Hilversum. Herman Fiolet werd in Bilthoven begraven. Hij deelt het graf met zijn broer Ben.

WK

 

Literatuur:

Digitale theologische encyclopedie.

Reformatorisch Dagblad van 5-11-2012.