Hermine Moquette was archivaris en zij zette zich actief in voor de gelijke rechten en gelijke behandeling van de vrouw. Zij woonde aan het eind van haar leven in Bilthoven. Afbeelding: Haar boek .

 

Meer informatie

Hermine Moquette werd in 1869 geboren in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) als dochter van een predikant. Nadat het gezin tijdelijk in Drenthe had gewoond, studeerde zij Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was pas de derde vrouw die afstudeerde; daarna promoveerde zij in 1898 aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Zij begon ook met een studie rechten, maar deze beëindigde zij na het behalen van haar kandidaatsexamen.

Na haar verhuizing naar Rotterdam werd zij lerares. Ze was echter ook geïnteresseerd in het archiefwezen en aanvaardde een betrekking bij het Rotterdamse Gemeentearchief. In 1901 werd ze het eerste vrouwelijke lid van de Vereeniging van Archivarissen Nederland.

In die tijd werd gesteld dat ‘meisjes met hun stille, rustige en kalme natuur zeer geschikt zijn voor archiefwerk. Meer is niet nodig.’ Er was toen nog een lange weg te gaan voordat emancipatie bereikt zou zijn. Hermine Moquette bleef hiervoor strijden, omdat mannen in haar werkveld nog te veel de voorkeur kregen. Zij stimuleerde andere vrouwen om via publicaties in ‘De Hollandsche Lelie’ te bewijzen dat vrouwen gelijke kansen moesten krijgen. Zelf kwam zij niet verder dan adjunct-archivaris.

Moquette schreef een tweedelig boek ‘De vrouw’, waarin zij haar ideeën over de positie van de vrouw uiteenzette.  Deel 1 ging over het ‘huislijk leven’ en deel 2 over het ‘maatschappelijk leven’. De ontvangst van dit boek bij de lezers werd ‘wisselend’ genoemd. Zij schreef ook veel andere publicaties en hield lezingen over historische onderwerpen.

Op zestigjarige leeftijd stopte zij met werken en verhuisde zij naar Den Haag. Door de aanleg van de Atlantikwall moest zij haar woning verlaten en verhuisde zij naar Utrecht en daarna naar Bilthoven. Enkele maanden na de bevrijding overleed zij daar. Haar gedachtengoed raakte in de vergetelheid tot de opkomst van de vrouwengeschiedenis omstreeks 1980.

JJR

 

Literatuur

Huygens.knaw.nl/vrouwenlexion.

Wikipedia, Hermine Moquette.

Moquette, H.C.H., ‘De vrouw’, twee delen, Meulenhoff, 1915.