Henrick had niet alleen jonge kinderen. Hij had ook een wat oudere zoon, Cornelis (Zie hiervoor de volgende post). Deze diende in het leger van prins Maurits. Dat blijkt uit een document in het archief van Van Haestrecht: een vrijgeleide. Mogelijk zag Henricksz. jr.  er uit als op de prent van Jacob de Gheyn (II) uit 1587 (Rijksmuseum Amsterdam).

 

Meer informatie

‘Andries de Vil[l]ers, lu[i]tenant van [de overste] iongheer Arent Gruenvel[d]’  reikte de zoon van Hendrick Hendricksz. in januari 1594 dit  paspoort  uit, in Amersfoort. Het document was tevens een getuigschrift. Er wordt in  vermeld dat het ging om ‘Cornelis Henrixs.  van Westbroeck, de welcke sekeren tyt  […]  ghedient heeft voor soldaat’. Cornelis was, zo luidde de tekst,  actief geweest in de strijd tegen de Spanjaarden. In de tijd dat hij deel uitmaakte van de eenheid van de bovengenoemde overste had hij zich gedragen ‘gelyck een vroom ende goet soldaet toe staet ende behoort  te doen, […].’ (Hieronder is een deel van het vrijgeleide opgenomen.)

Van Haestrecht jr. kreeg, gewapend en wel,  met zijn bagage in ieder geval een vrijgeleide voor alle overheden en militairen van de Republiek. In het jaar waarin dit paspoort werd uitgereikt veroverde stadhouder prins Maurits Groningen. Die stad was door het beruchte verraad van de graaf van Rennenberg  in 1580 in Spaanse handen gevallen. Dit zal zeker in het Westbroek van die dagen, in de heerlijkheid van de Rennenbergs, bekend zijn geweest. De reden waarom Van Haestrecht het document bewaarde, is overigens onbekend. Deze post maakt deel uit van een reeks documenten uit het archief van de Westbroekse pastoor Hendrick van Haestrecht. Om naar de volgende post in deze reeks te gaan, klikke men deze LINK aan. Om terug te gaan naar de eerste post in deze reeks klikke men HIER.

AD

Bron: Utrechts Archief toegang 223, Kapittel van Oudmunster te Utrecht, nr. 2721-1.