Op de foto ziet men het zogenaamde Broederschapshuis aan de Sweelincklaan nr. 1. (Foto AD, van een ansichtkaart in het Utrechts Archief) Dit huis, waarvoor kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1919 de bouwvergunning werd verleend, werd gebouwd in opdracht van Kees Boeke. Hij en zijn vrouw waren vredesactivisten die hun idealen uitdroegen via de in 1918 opgerichte Broederschap in Christus waaraan het huis zijn naam ontleende. In 1919 werd in het Boschhuis (Beetslaan 7) een internationale conferentie gehouden. Daar werd besloten tot de oprichting van een Christelijke Internationale, waarvan Kees Boeke de secretaris werd. Het Broederschapshuis verschafte aan aantal malen onderdak aan bijeenkomsten van deze Internationale. In de jaren dertig was het Broederschapshuis in gebruik bij de Doopsgezinde Kring Bilthoven.

AD

Hieronder ziet men een foto van een ‘vergaderzaal’ in het pand uit 1935 (collectie het Utrechts Archief)

Meer informatie is te vinden op de site van de Historische Kring De Bilt: https://historischekringdebilt.nl/sweelincklaan/