De foto die door de Audio Visuele Dienst, van de Koninklijke Landmacht omstreeks 1975 werd gemaakt, laat, als men er de huidige situatie (2024) naast legt, bijna een verdubbeling van het bebouwde en van voorzieningen benutte oppervlak van het dorp Maartensdijk zien. (Utrechts Archief, Catalogusnummer 94100.)

 

 

Meer informatie

 

Na 1975 werd een groot gebied tussen de A27, de Nachtegaallaan en de Dorpsweg volgebouwd en van nieuwe sportvelden, een extra begraafplaats en een nieuwe landbouwschool (tegenwoordig Aeres) voorzien. Daarnaast werd ‘binnenstedelijk’ fors bijgebouwd, onder meer op de voormalige velden van SVM en TZ en de voormalige tennisbaan van Toutenburg. Deze sportvoorzieningen werden verplaatst naar de het genoemde gebied bij de A27, aan de zuidwestelijke zijde van het dorp. Bij de Prinsenlaan werden op verscheidene plaats woningen gerealiseerd, evenals aan de zuidkant van het dorp. Daarnaast werden er ten westen van de A27 flats gebouwd. Was in de jaren 1960-1970 een eerste groeistoot te zien, de jaren daarna deden het dorp explosief groeien tot zijn huidige vorm die sterk afwijkt van het boerendorp langs de Dorpsweg dat Maartensdijk ooit was. Winkels verdwenen van de oude locatie naar het nieuwe dorpshart bij het Maertensplein. Hieronder ziet men een uitsnede uit de kaart van 1975 met daarop het na 1975 gebouwde deel.

 

AD