Op 1 januari 2001 werd de gemeente Maartensdijk samengevoegd met De Bilt tot een nieuwe gemeente De Bilt. Maartensdijk omvatte toen de dorpen Groenekan, Hollandsche Rading, Westbroek en natuurlijk Maartensdijk. Afgebeeld is een presse-papier: een afscheidsgeschenk aan de gemeenteraad van Maartensdijk uit het jaar 2000. (Collectie AD, foto AD).

 

Meer informatie

De gemeente ging op in een grote gemeente De Bilt. Daar had men zich lang tegen verzet. Op de site Digibron viel in 1998 al te lezen:

Maartensdijk voert al geruime tijd actie om opsplitsing van de gemeente en samenvoeging met Maarssen en De Bilt te voorkomen. De campagne “In Maartensdijk klopt ”t Groene Hart” pleit voor het behoud van de bufferzone tussen Utrecht en Hilversum. Maartensdijk wil dit deel van het Groene Hart beschermen door de oprichting van een Noorderparkgemeente, wat neerkomt op uitbreiding van de gemeente met Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Molenpolder en Gageldijk (Utrecht). Opsplitsing van de gemeente leidt volgens Maartensdijk onherroepelijk tot aantasting van de waardevolle natuur-, recreatie- en landbouwfuncties van het gebied. En het is slecht voor de inwoners, want de bestaande sociale structuren worden volledig uit elkaar getrokken. Bovendien wordt de afstand van de burgers tot de gemeente “letterlijk en gevoelsmatig levensgroot”.

In het jaar 2000 vloog men Kamerleden met een helikopter over het gebied van het Noorderpark. Men wilde hen overtuigen van het plan voor een Noorderparkgemeente. De strijd om het zelfstandig voortbestaan werd echter verloren en in 2000 ging de Eerste Kamer met een nipte meerderheid van één stem akkoord met het herindelingsvoorstel van de provincie.  De Tweede Kamer had dat eerder had gedaan.

 

Afgebeeld is de laatste vergadering van de gemeenteraad van Maartensdijk, 21 december 2000. (Foto AD)

Literatuur:

Gemeenteraadsverslagen Maartensdijk 1997-2000 in het archief van het Regionaal Histosch Centrum Vecht en Venen;

op het internet onder meer: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/26904_gemeentelijke_herindeling_in

AD