Hier zien we het wapen van de gemeente Achttienhoven. Deze woonkern is van 1795 tot 1812 en van 1818 tot 1954 een zelfstandige gemeente geweest. Het wapen is het Lam Gods en het verwijst naar het kapittel van St. Jan van Utrecht, dat het gebied in 1085 van de bisschop van Utrecht had gekregen. (tekening 1857 collectie RHC Vecht en Venen)

 

Meer informatie

Het kapittel van Sint Jan was opgedragen aan Johannes de Doper, die in de Jordaan Christus had gedoopt. De volgende dag zou hij volgens het Evangelie van Johannes Jezus hebben zien voorbijkomen, waarop hij zei: Zie, het Lam Gods. Mijdrecht, dat ook van het kapittel van Sint Jan was, kreeg een vergelijkbaar wapen.
Tot 1855 waren er plannen om Achttienhoven en Westbroek bij Zuilen te voegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men daarna de eigen identiteit wilde versterken met een gemeentewapen. DSe minister van Binnenlandse Zaken kende dat toe in 1857.

DAB

Literatuur:

F. Brouwer, De wapens van Maartensdijk, Westbroek en Achttienhoven, in: St. Maerten nr. 16 (november 1997) 3-6.
J. van der Heijden, De oude gemeentewapens van De Bilt, Maartensdijk, Maartensdijk en Westbroek, in: De Biltse Grift 2003.