Het Album Amicorum van Hendrik Jacob van Hengst, waarvan hier de omslag is afgebeeld, is een belangrijk document om te weten in welke kringen deze vooraanstaande  bewoner van het huis Persijn in de jaren van de patriotse revolutie en de Franse tijd verkeerde. (Bron: Toegang  790, nr. 150 Album Amicorum van Hendrik Jacob ‘van Hengst, 1759-1796).

 

Meer informatie

Als overtuigd patriot vluchtte Van Hengst in 1787 voor de Pruisische troepen naar Bremen. Daarna keerde hij terug.  Om de inbeslagneming van zijn bezittingen te voorkomen, werd hij gedwongen fl. 30.000,- te betalen, geld dat hij in 1796 terug kreeg.

In dit Album – een verzameling  lofredes op Van Hengst, gedichtjes, aanbevelingen door mensen uit  zijn omgeving en zijn vriendenkring – komt men grote namen tegen. Zoals de Amsterdamse bankier en patriotse regent Jan Bernd Bicker,  de notabele mr. J.A. Uitenhage de Mist, de Amsterdamse regent en ondernemer Cornelis van der Hoop. Ook de vaak vergeten Jacob van Manen treft men in het Album aan.  Voor de complete lijst van Van Hengsts vrienden en relaties en een afbeelding van enkele van de opdrachten klikke men aan: Album Amicorum Van Hengst.

 

Hieronder is een brief afgebeeld, waarin Van Hengst na het verjagen der patriotten aan zijn kinderen schrijft over de rechtvaardigheid van de patriotse zaak. Men leest:  ‘Nu, waarde kinderen en verder nageslagt, de patriottische partij is door de komst der Pruissische troepen sekerlijk ongelukkig geworden, edog de sterksten arm heeft daarom het beste regt niet! Neen, de patriottische saak, durve ik op dit ogenblik in mijn gemoed voor de almagtigen God te verklaare, is zoo het mij toeschijnt van den beginne af regtvaardig geweest’. (Bron: familiearchief Van Hengst, Utrechts Archief).

Meer over Van Hengst vindt men in de post Hendrik Jacob van Hengst, patriot en bouwer van Persijn.

AD

‘Gescheven aan den Agterwetering op mijn buitenplaats genaamd Persijn den 4 November 1790’.

Litteratuur: over Jan Bernd Bicker leest men meer in M.N. Bisselink en dr. A. Doedens, Jan Bernd Bicker, een patriot in ballingschap 1787-1795 (Amsterdam 1983). Over gevluchte patriotten leze men: A. Doedens, ‘De patriotse vluchtelingen’. In: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.F.C. van Sas, Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten. (Amsterdam 1987). Merkwaardigerwijs komt Van Hengst niet voor in de zeer uitgebreide lijst van vluchtelingen die Joost Rosendaal geeft in zijn Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (Nijmegen 2003).

Spring naar toolbar