Op de site van het landgoed Eyckenstein (waar ook dit beeld vandaan komt) leest men:

De oudste bouw van Eyckenstein zal van kort na 1600 zijn. In die tijd was het niet meer dan een herenboerderij. Op de tekening […] (zoals het huis volgens het onderschrift vóór 1780 was) is te zien dat Eyckenstein toen drie trapgevels had.

Maurits Jacob Eyck heeft deze tekening gekopieerd van een schets van de hand van zijn vader mr. Adriaan Hendrick Eyck. De architectuurhistoricus Maurits Jacob gebruikte de tekening voor een door hem verzonden ansichtkaart. De uitstulping links leidde waarschijnlijk naar een kelder, die bij restauratiewerkzaamheden in 2001 gevonden is.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER

Bron: http://www.eyckenstein.nl/verdieping/gebouwen/landhuis-2/