Het RIVM is een organisatie in de gemeente De Bilt die is gericht op het bevorderen van de volksgezondheid in Nederland. Onderzoek, advies en productie van vaccins zijn de kernactiviteiten. Zo werd bijvoorbeeld het poliovaccin door het RIVM ontwikkeld. In 2012 werden de onderzoeks- en adviesactiviteiten afgescheiden van de productie. Het RIVM zal verhuizen naar Utrecht en de productie blijft in Bilthoven onder de naam Bilthoven Biologicals, een geprivatiseerd bedrijf. Afbeelding: de toegang tot het bedrijf in 1965. (Fotodienst RIVM)

 

Meer informatie

Het RIVM begon in 1909 in Utrecht als Centraal Laboratorium voor inspecteurs van de volksgezondheid. Spaanse griep, levensmiddelenonderzoek, difterie, tuberculose, syfilis en watervervuiling vormden toen een zware belasting voor de medewerkers.

In 1934 werd het Centraal Laboratorium samengevoegd met het Rijks Serologisch Instituut tot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV). Het aanzienlijk gegroeide instituut verhuisde in 1953 naar Bilthoven. Hier was voldoende ruimte voor zowel personeel als voor proefdieren die werden gebruikt voor de productie van vaccins. In 1965 werkten er duizend mensen. Onder het rijksvaccinatieprogramma zijn de besmettelijke ziekten onder controle gekomen door de succesvolle ontwikkeling en productie van vaccins. In 1984 vond de fusie van het RIV plaats met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening  en de Stichting Verwijdering Afvalstoffen. Hieruit ontstond het RIVM.

Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 kreeg het instituut er een nieuwe taak bij als uitvoerder van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK). Aansluitend kreeg het ook de opdracht om bij chemische en biologische rampen te adviseren en nazorg te verlenen. In 2003 werden alle vaccinatieactiviteiten ondergebracht in een zelfstandig instituut, het Nederlands Vaccinatie Instituut (NVI).

Tegenwoordig heeft het RIVM vier taken: preventie, ziekte en zorg; infectieziekten; milieu en leefomgeving; leefstijl en voeding. In 2012 werd de productie van vaccins geprivatiseerd en overgenomen door het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld. Dat betekende de oprichting van Bilthoven Biologicals met 400 medewerkers en meer dan 100 miljoen doses vaccins per jaar. Het bedrijf van de ondernemer Poonawalle is tevens partner van het wereldwijde Polio Eradicatie Programma. Het blijft gevestigd in Bilthoven en maakt deel uit van de Utrecht Science park Utrecht/Bilthoven,

Het aantal fte’s van het RIVM bedraagt nu ongeveer 1.800. In 2011 verleende de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedkeuring voor de verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht. Die verhuizing naar Utrecht zal na 2022 plaatsvinden.

JJR

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Krommenhoek, W. en L. van Vlodorp (redactie), Honderd jaar Bilthoven 1917-2017, De Bilt 2017.

Documentatiecentrum Historische Kring d’Oude School.