In 1953 verhuisde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid van Utrecht naar de Anthonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven. Het deed onderzoek in opdracht van de overheid. Door fusie en uitbreiding van taken werd in 1984 het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) gevormd. (Foto DAB)

 

Meer informatie

 

Het Het onderzoeksdeel van het RIVM zal in 2021 of 2022 worden overgebracht naar het Utrecht Science Park (USP) waar de hoofdvestiging is van de Universiteit Utrecht. Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) maakte onderdeel uit van het RIVM. Het NVI legde zich toe op vaccinproductie (zoals vaccins voor de bestrijding van polio). Het NVI werd in 2012 met de volle instemming van alle betrokken overheden overgenomen door de PoonaWallagroep uit India en bleef gevestigd op het RIVM-terrein onder de naam Bilthoven Biologicals. Deze ontwikkelingen leidden tot het ontstaan van Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) op het Anthonie van Leeuwenhoekterrein (ALT).

Het USPB maakt deel uit van de Life Science As. Langs die as liggen ook particuliere onderzoeksinstellingen, onder meer aan de Soestdijkseweg. Deze as loopt van het KNMI-terrein via Houdringe (het hoofdkantoor van Sweco, de vroegere Grontmij) tot op het terrein van Berg en Bosch. Op dit laatste terrein bevinden zich medisch-specialistische klinieken en medisch-technische bedrijven. Zo vindt men er het Alexander Monro ziekenhuis voor borstkankerbehandeling en het Helen Dowling-instituut dat mensen met kanker helpt met de emotionele verwerking van de gevolgen van de ziekte.

DAB/AD

Een uitgave van de gemeente De Bilt in 2010. (Foto AD)