In het voorjaar van 202o kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven vaak in  het nieuws door de rol die het speelde bij de bestrijding van de Coronacrisis. De ziekte COVID-19, die werd veroorzaakt door het virus SARS-CoV2, eiste ongekende aandacht. Zeker de eerste weken van de crisis stonden er geregeld verslaggevers met cameraploegen voor de poort van het RIVM om het laatste nieuws door te geven.

Het RIVM bestaat uit drie afdelingen,  de directies Infectieziektebestrijding, Milieu en Veiligheid, en Volksgezondheid en Zorg. Met name de eerstgenoemde afdeling was betrokken bij de Coronacrisis. Het instituut gaf advies aan het kabinet Rutte III, dat bij besluiten geregeld verwees naar deskundigen. Daarnaast verzorgde het RIVM dagelijkse en later wekelijkse updates over het toenemen en afnemen van het aantal COVID19-besmettingen.

Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor professor Jaap van Dissel, de directeur van het CIb (Centrum voor Infectieziektebestrijding). Hij adviseerde de regering en gaf meermalen uitleg aan de vaste kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was ook uit hoofde van zijn functie de voorzitter van het Outbreak Management Team. Hierboven zien we hem op een persconferentie op 1 maart 202 naast minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. Onderaan: een verslaggever voor het gebouw van het RIVM.

DAB