Hier is de tweede tol bij de Soestdijkseweg afgebeeld, bij de kruising met de Groenekanseweg. Behalve de tol ter hoogte van het adres Soestdijkseweg Noord 492 was er langs de weg naar Soest, buiten De Bilt nog een tol, namelijk ter hoogte van paleis Soestdijk.

 

Meer informatie

Tol 3: het tolhuisje bij de rotonde

In 1928 besloot de gemeente, de tollen op te heffen en zelf de weg te beheren. De weg werd zes meter breed en er kwam een fietspad. Vanaf 1 januari 1929 werd er geen tol meer geheven. Toen de weg in 1960 opnieuw verbreed werd, moest men het tolhuisje afbreken. De raad zag het historische belang ervan in en liet het opnieuw opbouwen aan de overkant op de hoek van de Soestdijkseweg en de Vissersteeg. Het gebouwtje is een beschermd rijksmonument. Hierboven: het huisje omstreeks 1900 (Collectie Het Utrechts Archief). Hieronder ziet men een kaartuitsnede van de gemeente De Bilt in 1868 (uit Kuypers Gemeente Atlas). Merkwaardigerwijs zijn hier twee tollen afgebeeld. De eerste, even ten noordwesten van Houdringe is de hierboven afgebeelde.

Tol 4: bij de Biltsche Hoek

Er staat ten zuiden van Houdringe, aan de St. Jacobssteeg een tweede tol afgebeeld. Aan de huidige Holle Bilt ter hoogte van het huidige hotel-restaurant de Biltsche Hoek stond een tolhuisje voor de Rijksweg naar Zeist en Amersfoort; de Holle Bilt maakte deel uit van de belangrijke handelsroute tussen Amsterdam en Keulen. Na de opheffing van de tol in 1900 begon de laatste tolbaas J.K. Plant een nieuwe ‘broodwinning’ met een koffie- en bierhuis onder de naam Plant. Zie hiervoor de post: Hotel-restaurant De Biltsche Hoek.

U bevindt u op de rondleiding langs de Biltse tollen. Voor het vervolg van de rondleiding klik HIER

DAB/AD

Literatuur:
F. Nas, De tolweg naar Soestdijk, in: De Biltse Grift 1994.
S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur, Zeist 1995 p. 190-192.