Van 1816 tot 1957 had Westbroek een eigen gemeentewapen. Daarna werd het een onderdeel van Maartensdijk. Dat wapen bestond uit vier delen, waarvan twee afkomstig waren van de familie Van Zuylen van Nievelt en twee van de familie Van Borssele. Die families hadden in de middeleeuwen de rechtsmacht over het gerecht Westbroek in bezit gehad. De afbeelding is afkomstig van de Hoge Raad van Adel.

 

Meer informatie

Van Zuylen

De familie Van Zuylen of Van Zuylen van Nievelt werd rijk door het droogleggen van moerassige gebieden, vooral in de omgeving van de Vecht. De Van Zuylens hadden grote invloed aan het bisschoppelijke hof en bekleedden ook ambten in het bestuur van de stad Utrecht. Daarnaast hadden de vijftien takken van de familie talrijke kastelen in het Nedersticht. Vanaf het midden van de dertiende eeuw tot 1383 bezaten leden van de familie de rechtsmacht en de tijns en tienden in Westbroek in leen van de bisschop. De laatste drager van de naam overleed in 1947. De Belgische afsplitsing van de familie, die Van Zuylen van Nyevelt heette, verwierf in 1801 kasteel De Haar. Het wapen van de familie was drie zilveren zuilen op een veld van keel (rood).

 

Van Borssele

Het wapen van de familie Van Borssele was eenvoudiger: zwart met een zilveren balk. Deze clan had veel macht en bezit in Zeeland en verwierf het markizaat van Veere. Bekende telgen waren Frank van Borssele die getrouwd was met Jacoba van Beieren, gravin van Holland, en Wolfert VI van Borssele die getrouwd was met de dochter van Jacobus I van Schotland en met Charlotte de Bourbon, overigens niet tegelijkertijd. Desondanks stierf met hem in 1487 de familie uit. Willem van Oranje kocht de titel Markies van Veere op. Van Borsseles bezaten de rechtsmacht in Westbroek van 1383 tot 1485.

De afbeelding is afkomstig van de Hoge Raad van Adel.

 

DAB

Literatuur o.m.: de site van de Hoge Raad van Adel s.v. Achttienoven en Westbroek, zie:

http://www.therightproductions.nl/hogeraadvanadel/index.php?id=109&wapen=714

http://www.therightproductions.nl/hogeraadvanadel/index.php?id=109&wapen=868