Hier is afgebeeld het uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit 1920 van de hand van de beroemde architect H.P. Berlage en de directeur van gemeentewerken van Utrecht L.N. Holsboer. (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen)

 

Meer informatie

Wie deze kaart vergelijkt met de kaartjes uit de gemeenteatlas van Kuyper uit 1869 hieronder, ziet niet alleen hoeveel grondgebied van het huidige De Bilt toen nog in de gemeente Maartensdijk lag. Hij ziet ook hoe weinig de stad Utrecht zich in 1920 had uitgebreid naar het oosten toe. Dat kwam vanwege het militaire belang van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, die uitbreiding in die richting blokkeerde. Maar toch wilde de stad naar het oosten oprukken.

De kaart van 1920 toont vooral de voorgestelde infrastructuur, zoals een rondweg om Utrecht en een vliegveld in wat toen nog de gemeente De Bilt was. Ook nieuwe wenselijke gemeentegrenzen van Utrecht staan op de kaart. De Bilt, Maartensdijk en andere omringende gemeenten zouden volgens die plannen een deel van hun grondgebied aan Utrecht moeten afstaan. Thans wordt de grens tussen Utrecht en De Bilt bepaald door het Noorderpark en de groene corridor naar het Kromme Rijngebied.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.