Op 12 juni 1433 werd Jan Ruysch met de steun van de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt  abt van Oostbroek. Afbeelding: het zegel van Jan Ruysch als abt van Oostbroek. (Foto AD.)

 

Meer informatie

Boven het zegel leest men: Inden Iaere onzes Heeren duijsent vierhondert ses en veertich is geweest abt tot Oostbroek bij Utrecht Johan Ruyssche, volgens eenen brieve van dato vs [voorseijt]  beginnende[:] Wij Johan Ruyssche byder genaden Godts abt van Oostbroeck, besegelt met een segel  aldus.

Ruysch was de overleden abt Johannes van Wulven al dertien jaar eerder opgevolgd. Voor zijn benoeming door de paus had de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt zijn invloed aangewend. Men leest in de Regesta Vaticana in het Vaticaans Archief (samenvattingen van pauselijke besluiten): ‘[aangewezen] werd de persoon van frater Johannes Ruysch als abt van het St. Laurensklooster in Oostbroek, in plaats van de overleden frater Johannis de Wine [lees: Van Wulven]’.

Het zegel van de abt kennen we door een tekening van Aernout van Buchel (1565-1641) in een afschrift van een oorkonde uit 1446. Dit stuk is te vinden bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. 1808 (7 C 26), van Oostbroek. Met dank aan Bart Jaski, conservator.

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Gisbert Brom, Romeinsche bronnen voor de Nederlandse geschiedenis. Archivalia in Italië 649-1850, Nederland. I. Rome. Vaticaansch archief. Eerste stuk (Den Haag 1908) 431 (nr. 1166).

AD