Een van de weinige gedrukte boeken die uit de bibliotheek van Oostbroek is overgebleven, werd in 1491 in Straatsburg gedrukt. Het bevat teksten van de kerkvader Augustinus (overleden in 430). Afgebeeld hierboven is het schutblad, afkomstig uit een twaalfde-eeuw psalterium (Foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht).

Meer informatie

Na de invoering van het protestantisme in 1580 werd het klooster van Oostbroek gesloten. Enkele boeken uit de bibliotheek kwamen naderhand terecht in de stadsbibliotheek. Nu berusten ze in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Twee maal is genoteerd dat het boek uit 1491 aan Oostbroek toebehoort. Een andere notitie vermeldt dat Nicolaas Jacobi, pauselijke vicaris (afgezant) voor de Utrechtse kerk, het in 1503 aan Oostbroek schonk. Het boek kwam in handen van de Utrechtse jurist Evert van de Poll, die het na zijn dood in 1602 naliet aan de stadsbibliotheek.

Over de afbeeldingen hieronder:
Linksboven: notitie over de schenking: Ex testamento quondam domini Nicolai Jacobi vicarii ecclesie Traiectensis pro monasterio Sancti Laurentii in Oestbroeck extra muros civitatis Traiectensis. Anno Domini xvc tertio.
Linksonder: bezitskenmerk achterin het boek: Liber beate Marie sanctique Laurentii in Oestbroick
Rechts: bezitskenmerk voorin het boek: Liber sancte Marie sanctique Laurentii in Oestbroeck

 

BJ