Clasina (Ina) Isings (1919 – 2018) was een Nederlandse archeologe. Zij was hoogleraar in de Klassieke Archeologie te Utrecht. Haar specialiteit was Romeins glas. De door haar ontworpen typologie van 134 verschillende glasvormen wordt nog steeds gehanteerd. Zij was de dochter van de bekende tekenaar van schoolplaten Johan Herman Isings. In 2018 overleed zij in Bilthoven. (Foto: PUG)

 

Meer informatie

Ina Isings is in 1919 in Soest geboren als dochter van Johan Herman Isings en Elisabeth Niesten. Het was het tweede huwelijk van Isings nadat zowel zijn eerste vrouw als hun drie kinderen op jonge leeftijd waren gestorven. Ina bezocht het Baarns Lyceum, maar werd door haar autoritaire vader van school gehaald toen hij meende in een bloemlezing over de Tachtigers een passage te hebben gevonden die je niet aan zeventienjarige meisjes kunt laten lezen. Maar Ina zette door en behaalde in 1944 via het staatsexamen het diploma gymnasium.

Daarna bezocht zij de Rijksuniversiteit te Utrecht en studeerde zij Kunstgeschiedenis en Klassieke Archeologie. Begin jaren vijftig reisde ze langs vele Europese archeologische collecties om Romeins glaswerk te inventariseren en in 1957 promoveerde ze op een proefschrift getiteld Roman glass from dated finds, dat nog steeds als standaardwerk beschouwd wordt.

Vanaf 1972 was ze lector Klassieke Archeologie in Utrecht en vanaf 1980 hoogleraar. Bovendien was ze vanaf 1961 tot 2015 onbezoldigd conservator van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG). Na haar dood is de collectie overgedragen aan de gemeente Utrecht en ondergebracht in het Centraal Museum.

Ina Isings is nooit getrouwd en woonde een groot deel van haar leven in Soest in het huis d’ Opgang aan de Kolonieweg, dat haar vader had laten bouwen. In de jaren vijftig mocht ze zelf geen graafwerk verrichten omdat anders de arbeiders die het zware werk deden, van slag zouden kunnen raken. Later groef ze toch mee, gekleed in een oude rok, hoofddoek, loden jas en laarzen. Haar eerste Romeinse vondst deed ze in Utrecht, waar ze op het Pieterskerkhof een Romeinse pot opgroef.

Tot op hoge leeftijd reisde ze regelmatig met de Regiotaxi naar de Archeologische Dienst in Utrecht om daar in de bibliotheek te werken. Ina Isings overleed een half jaar voor haar honderdste verjaardag op 3 september 2018 in een verzorgingsflat in Bilthoven.

WK

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Ina Isings: een leven lang tussen glas. AD. 16-10-2018.

Wikipedia: Ina Isings.