Hierboven het portret van Van Everdingen door C.J. Wienecke. Van Everdingen was directeur van het KNMI van 1907 tot 1938. Hij werd in 1873 in Delft geboren en overleed in 1955 in een rusthuis in Amersfoort. Hij is begraven op de algemene begraafplaats Brandenburg in De Bilt.

Meer informatie

Na zijn gymnasiumopleiding  begon Van Everdingen aan zijn studie natuurkunde in Leiden, waar hij in 1897 promoveerde bij H. Kamerlingh Onnes. Daarna was hij diens assistent en privaatdocent natuurkunde. In 1903 trad hij in dienst van het KNMI. Toen in 1905 hoofddirecteur C.H. Wind in 1905 tot hoogleraar in Utrecht werd benoemd, volgde zijn promotie tot waarnemend  hoofddirecteur en in 1907 tot hoofddirecteur, een functie die hij tot 1938 zou uitoefenen.

Een van zijn eerste maatregelen was de splitsing van het KNMI in vijf afdelingen: de algemene dienst; de weerdienst; de klimatologie; de maritieme meteorologie met de oceanografie; en het aardmagnetisme met de seismografie, ieder met een eigen directeur. In 1910 werd hij benoemd als buitengewoon hoogleraar aan het nieuw opgerichte Geografisch Instituut van de Utrechtse Universiteit. Hij pleitte als eerste voor onderzoek van de hogere luchtlagen met ballonnen, vliegers en vliegtuigen. Ook maakte hij zich sterk voor de landbouwmeteorologie om te kunnen waarschuwen voor weersomstandigheden die gunstig zijn voor het optreden van bepaalde plantenziekten.

Na de Eerste Wereldoorlog heeft Van Everdingen veel gedaan voor de opbouw van internationale meteorologische samenwerking. Door zijn toedoen werd de Internationale Meteorologische Organisatie tijdelijk in De Bilt gevestigd. Ook het Tweede Internationaal Pooljaar (1932/33) vond onder zijn voorzitterschap plaats waarbij onderzoekstations werden gevestigd op Groenland en IJsland.  Zijn verdiensten werden gewaardeerd met binnen- en buitenlandse erkenningen en het lidmaatschap van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hieronder: zijn graf (Foto W.K.)

De bescheiden mens Van Everdingen was gehuwd en vader van vier dochters, waaronder de beeldhouwster Maria Johanna (Riet) (1913-1985).

WK

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER.