Rond 1900 nam de bevolking van de stad Utrecht sterk toe en dat leidde tot bevolkingsgroei in De Bilt. De komst van het KNMI vanuit Utrecht trok ook werknemers aan. Zowel het KNMI als de Rijksuniversiteit in Utrecht waren belangrijke werkgevers, waardoor hooggeschoolde werknemers in De Bilt kwamen wonen. Kleine industrieën, die in de stad te weinig ruimte hadden, verhuisden naar De Bilt.

Onder invloed van het KNMI en van de Universiteit ontstonden er bedrijven die meetinstrumenten maakten: Olland Weegapparaten en Godart Mijnhardt Instrumenten. Laboratorium De Zeeuw maakte vanaf 1932 diergeneeskundige medicijnen.

Daarnaast ontstond er een elektrotechnische industrie, waarvan wij Elma Electromotoren behandelen. Er was ook een fabriek van smeltzekeringen en een apparatenfabriek.

Vanaf 1922 was Uitgeverij Nelissen in De Bilt gevestigd, die onder meer de bekende Lord Listers uitgaf. Cuperus was een drukkerij. Op het gebied van de reiniging van kleding was er Stoomwasserij De Sneeuwbal en Ascot Cleaners. Reckitt en Colman maakten producten voor poetsen en reinigen, waaronder het bekende zakje Reckitt’s Blauw.

Verder was er een sigarenfabriek en een fabriek van gummiverpakkingen. Na de oorlog vestigde zich op Houdringe de Grontmij, een ingenieurs- en adviesbureau.

Dit schets een beeld van een bruisende economische activiteit, maar men moet bedenken dat deze bedrijven niet allemaal tegelijk in De Bilt actief waren. Enkele gingen ten onder door concurrentie, andere waren een succes en hadden daardoor behoefte aan meer grond. De gemeente lette echter sterk op het woongenot van de inwoners en de kwaliteit van de natuur. Het dorp De Bilt moest meer een forensenplaats dan een industrieel ontwikkelgebied zijn. Daardoor waren diverse bedrijven gedwongen, weer uit het dorp te vertrekken. Toch starten er nog steeds kleine ondernemingen, die oog hebben voor nieuwe technologie en nieuwe markten.

Aan het einde van de twintigste eeuw legde de groene politiek meer nadruk op het milieu. In het begin van de eenentwintigste eeuw zijn enkele bedrijven uit de bebouwde kom verplaatst naar het nieuwe bedrijventerrein Larenstein.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Industrieel Erfgoed. Voor het vervolg klik HIER