Bij de introductie van elektriciteit begin 20e eeuw was T.H. Jacobse waarschijnlijk de eerste ondernemer op het gebied van elektrische installaties in de gemeente De Bilt. Helaas is er geen beeldmateriaal beschikbaar van het bedrijf van Jacobse. Deze foto is van de huidige bebouwing op het terrein van Dorpsstraat 96 te De Bilt. (Foto JJR)

 

Meer informatie

Tijmen Heinrich Jacobse, geboren in Zeist, hield zich al vroeg bezig met elektrische installaties. De Bilt kreeg in 1905 een eerste elektrische centrale. Kort daarna, in 1907, vestigde Jacobse zich in de Dorpsstraat.

Uit enkele van zijn brieven, gevonden in het gemeentearchief, blijkt dat hij betrokken was bij het aanleggen van elektrisch licht in de scholen. Hij correspondeerde in 1911 met de gemeentearchitect de heer Vermaak over het aantal draden dat in één buis gelegd mocht worden: Even maak ik U attent dat aftakdoozen in de leiding maken voor de lokalen ook niet gerechtigd is. Immers zouden dan later op ’t bord 2 lockalen tegelijk de lampen gaan branden?

In 1948 overleed T.H. Jacobse en zette de weduwe C.P. Jacobse-Hooimeijer ‘voor eigen rekening en risico’ het bedrijf voort. Met ingang van 1 augustus 1952 werd de zaak opgeheven.

JJR

 

Literatuur:

Historische Kring d’ Oude School, archiefstukken ‘Smederij en Garagebedrijf J.J.E.M. Sophie’.