Westbroek is een van de oudste dorpen in de omgeving van De Bilt en Achttienhoven sluit erop aan. De dorpen lagen niet aan een drukke doorgaande weg en kregen in de negentiende eeuw ook geen station. De economische activiteit was vooral op het eigen dorp en op de stad Utrecht gericht.

De ontginningen ten noorden van Utrecht, die dit gebied in de veertiende eeuw bereikten, hadden geleid tot turfwinning en vooral na 1740 nam deze bedrijfstak toe. Westbroek en Achttienhoven hadden weinig akkerbouw maar wel veeteelt, die vooral was gericht op de productie van melk, boter en kaas. Korte tijd bestond er aan de huidige Dr. Welfferweg de boterfabriek ‘Utrecht’.

In het dorp woonden ambachtslieden zoals smeden, bakkers, kleermakers en een schoenmaker. In de negentiende eeuw werden er verscheidene kleine scheepswerven genoemd en in de twintigste eeuw was er nog steeds de werf Van den Berg. In het gebouw van de Utrechts waren later was- en strijkinrichting Gruno en metaalsmelterij Welschen gevestigd. Een nieuwkomer is het Schildersbedrijf Oostveen, dat eerder in Utrecht was gevestigd.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Industrieel Erfgoed. Voor het vervolg klik HIER

Spring naar toolbar