Jo Franssen was zeer actief in verschillende functies in de politiek. Na haar periode als minister van maatschappelijk werk werd zij lid van de gemeenteraad van De Bilt. Daarnaast gaf zij weer les aan de Werkplaats in Bilthoven. (Foto: Nationaal Archief)

 

Meer informatie

Johanna Frederika Franssen werd in 1909 in Rotterdam geboren. Haar vader was docent Frans en Staatsinrichting. Tijdens haar studie klassieke talen leerde zij prinses Juliana kennen, met wie zij bevriend raakte. Al op haar eenentwintigste stond zij voor de klas. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf zij in Rotterdam onderdak aan tien onderduikers. In 1945 trouwde zij met Arie jan Schouwenaar, een marineofficier die later Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid zou worden.

Jo Schouwenaar Franssen had echter haar eigen politieke ideeën; zij zat voor de Partij van de Vrijheid en later voor de VVD in de gemeenteraad van Rotterdam. In de jaren vijftig verhuisde het gezin naar Bilthoven, waar zij ook docente klassieke talen was. Daarnaast was zij actief in diverse vrouwenorganisaties; zo was zij voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC). In 1956 werd zij lid van de Eerste Kamer voor de VVD en bovendien werd zij in 1961 lid van het EuropeesParlement, waar zij meewerkte aan een rapport over de gelijke beloning van man en vrouw. Men klaagde dat zij wel heel veel functies tegelijk had.

Haar man overleed onverwacht eind 1962 en liet haar als weduwe met drie kinderen achter. Toch accepteerde zij een half jaar later, op 24 juli 1963, het ambt van minister van maatschappelijk werk in het kabinet Marijnen. Zij werd daarmee de tweede vrouwelijke minister in Nederland, maar de reputatie van de eerste, haar voorgangster Marga Klompé, bleef haar overschaduwen.
Doordat het kabinet Marijnen na twee jaar ten val kwam, had Schouwenaar-Franssen weinig gelegenheid om haar stempel op de wetgeving te drukken. Een wijziging van de geldschieterswet en een wet over woonwagenbewoners waren haar belangrijkste wapenfeiten.

Jo Franssen bleef echter ook na haar ministerschap actief: vanaf 1966 had zij zitting in de gemeenteraad van De Bilt en in de Eerste Kamer. Ook ging zij opnieuw lesgeven aan de Werkplaats.
Op 24 december 1995 overleed zij in Bilthoven, 86 jaar oud.
DAB

Bronnen:
Parlement.com: https://www.parlement.com/id/vg09ll830lru/j_f_jo_schouwenaar_franssen
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/franssen