Het huis Klein-Jagtlust was vanaf 1789 eigendom van de weduwe Maria Ida Sanderson-Emtinck en kwam in 1854 in bezit van Elisabeth Both Hendriksen. Zij liet het pand een jaar later splitsen in twee wooneenheden. In 1880 erfde C. Th. Baron van Boetzelaer de twee arbeiderswoningen. (Foto: Fred Meijer, Klein-Jagtlust in 2019.)

 

Meer informatie

De huidige rechthoekige dubbele woning op de kruising van de Groenekanseweg en de Waterweg in De Bilt heeft een verdieping en een langszadeldak. Het dak steekt naar vier kanten over, heeft geen goten en is met riet gedekt.

In het westelijke dakvlak is een drietal dakkapellen ingesneden in de muur. De insnijdingen zijn met een plank afgetimmerd en geschilderd. De dakkapellen hebben op hun beurt overstekende met riet gedekte zadeldakjes. De noordelijke woning met het adres Waterweg 214 heeft in de voorgevel een venster en een deur. De zuidelijke woning, Waterweg 212 heeft een deur met aan beide kanten een venster. De zijdelen van de drielichtvensters hebben draairamen. Bij de verbouwing van 1964 is de oorspronkelijke roedenindeling van de vensters verwijderd en heeft de zijgevel aan de Groenekanseweg een raam gekregen.
In 2017 zijn de twee huizen gerenoveerd en is de bijhorende grond opgedeeld en verkocht, onder meer voor woningbouw.

FM

Literatuur:

Historische Kring D’Oude School: Archiefmap Boerderijen Ellen Drees
Monumenteninventarisatie De Bilt, Technische Hogeschool Delft, 1983.

Archiefstukken: GAB. RBS.nr.361./volgnr1/36
RAU. R32. 585.982: 301.nr.6.18.19.29: R51-18.nr.981-a: DTB register.