Afbeelding: Kasteel Nijenrode in Breukelen werd door de Fransen verwoest (Andries Schoemaker)

 

De herdenking van het Rampjaar in de Biltse kernen opende op 9 april 2022 in de NH-kerk van Westbroek met een symposium. Daarin gaf een vijftal deskundige sprekers vanuit eigen specialisatie een toelichting op het thema. De lezingen van Luc Panhuysen, Anne Doedens, Judith Brouwer, Lodewijk Gerretsen en Wouter van Dijk zijn integraal op beeld opgenomen en te bekijken.

Lezing 5

Wouter van Dijk is archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen.

Wat gebeurde er in de Vechtstreek tijdens het Rampjaar? In mijn lezing licht ik een en ander toe aan de hand van archiefstukken afkomstig uit de gemeenten in de Vechtstreek. Daarmee wordt duidelijk welke bronnen zoal ten grondslag liggen aan onze kennis over het Rampjaar in deze regio:

 

 

VC