Afgebeeld is een informatiefolder van de gemeente Maartensdijk voor de bevolking van de gemeente uit december 1994, waarin de ontwikkeling van het Maertensplein en van Dijckstate wordt aangekondigd. (Foto Archief Anne Doedens.)

Deze ontwikkeling was in de lokale politiek aanvankelijk omstreden. Omwonenden verenigden zich in de Stichting B.O.M. (Bewust Omwonenden Marijkehof) en gingen in verzet. Dat richtte zich niet zozeer tegen de realisering van Dijckstate, het woonzorgcentrum – waaraan grote behoefte was voor de lokale ouderen –  als wel tegen de hoeveelheid winkels, de grootschalige woningbouw en de hoogtes die niet zouden stroken met het dorpskarakter. Uiteindelijk werd  in 1997 de eerste steen gelegd en in 1998 kwam het project gereed. Maartensdijk had een nieuw dorpshart. Hieronder vindt men een deel van de folder, met daarin de vermelding van de beoogde winkels. Zie ook de post over het woonzorgcentrum Dijckstate.

AD