Afbeelding: Uitlegger met sloep, illustratie uit Rampjaar 1672 – Luc Panhuysen. Uitlegger is een platbodem waarmee bewapende manschappen door ondiep water werden vervoerd.

 

Twee jaar geleden besteedde het Online Museum al uitgebreid aandacht aan het rampjaar 1672 in de Biltse kernen. De strijd op het water heeft zich ook aan de boorden van Westbroek en Maartensdijk afgespeeld. Verder onderzoek, onder meer door redacteur Anne Doedens en Frits de Ruyter de Wildt toont aan, dat de Nederlandse marine onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter als gamechanger heeft gefungeerd. Vanaf het moment dat de matrozen en mariniers de zeestrijd verlieten om op de binnenwateren het landleger te ondersteunen, keerden de kansen voor de Republiek en werd het Franse landleger teruggedreven.

 

Meer informatie 

De Ruyter de Wildt durfde op 27 maart, tijdens een symposium in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik, de stelling aan, dat de rol van de marine tijdens het Rampjaar invloedrijker is geweest dan de aanval op Chatham in 1667, al heeft dat onderwerp de geschiedenisboeken wél uitgebreid gehaald. Volgens hem is over de rol van de marine in 1672/73 nog maar een topje van de ijsberg onthuld. Daarom riep hij het gezelschap van regionale (amateur)-historici, vertegenwoordigers van musea, cultureel erfgoed, provincie en waterschappen op tot historisch onderzoek, om die informatie boven water te halen.

 

Canon van de Koninklijke Marine

Het symposium bevatte lezingen van de maritiem historici Anne Doedens en Adri van Vliet die de brede inzetbaarheid vanuit de matrozen en zeesoldaten belichtten. Vice- admiraal Matthieu Borsboom wees er in zijn lezing op, dat dit onderwerp nog ontbreekt in de Canon van de Koninklijke Marine, die mede van zijn hand uitkwam in 2020.

 

Afbeelding: Met lokale kennis het landelijke verhaal over 1672 aanvullen. In de hal van Fort bij Vechten worden historisch deskundigen, vertegenwoordigers van onderwijs, bestuur en het publiek verzocht mee te zoeken naar nieuwe historische informatie.