Op het adres Dorpsweg 88 treft men een langhuisboerderij uit 1913, een gemeentelijk monument. (Foto: Anne Doedens, met toestemming van de fam. Van Woudenberg.) De voorgevel van de boerderij is versierd met gele verblendsteen en keramische tegeltjes. Achter de boerderij vindt men een hoogstamboomgaardje dat van de gemeenteraad van Maartensdijk aan het eind van de twintigste eeuw een beschermde status kreeg.  Op de plaats van dit pand stond, volgens een mededeling van Bert Jansen, lid van de Historische Kring d’Oude School, een boerderij die in 1678 gepacht werd door Gereidt Willemsen. Volgens een notariële akte van 3 december 1712 [Utrechts Archief, 34-4.920, notaris J. Wantenaar] was de boerderij in bezit van Jeremias Orrok, ‘groot provoost generaal‘ (uitvoerder van vonnissen van een militair hooggerechtshof in de Republiek). In de genoemde akte is sprake van ‘een zekere hofstede genaamd Bogaertsburg met halve hof aan de zijde van de boomgaard, huisinge, schuren en bergen mitsgaders omtrent vijf en veertig mergen. Zoo weg als bouwland. Edoch zoo groot en klein ’t zelve tussen de Oude en Nieuwe Wetering onder de gerechte van Oostveen voorts gelegen is. Dit voor den tijd van zes aan een volgende jaren.’ Als huurder wordt Brand Gerritse van Busbroek genoemd, getrouwd met Aaltje Jans, ‘wonende tussen de Oude en Nieuwe Wetering onder de gerechte van Oostveen.‘ De heer Jansen komt tot zijn conclusie over de lokatie van het in de akte genoemde pand van Orrok door cartografisch onderzoek.

AD

Literatuur:

Michiel Kruidenier en Joost van der Spek, Maartensdijk, geschiedenis en architectuur (Zeist/Utrecht 2000) 108v.

Zie ook: https://onlinemuseumdebilt.nl/monumentale-maartensdijkse-boerderijen-dorpsweg-86/

En:

Monumentale Maartensdijkse boerderijen: Vredelust