Afbeelding: De Biltse forten maken deel uit van de Waterlinieroute, die door een groot deel van Nederland voert. Dit bord is geplaatst voor de fietstunnel, onderdoor de Utrechtseweg richting Bunnik. (foto: Veroniek Clerx)

 

Op dinsdag 2 juli 2024 gaf de gemeenteraad van De Bilt, in de vorm van een breed gedragen motie, opdracht aan het bestuurscollege, om werk te maken van het Unesco werelderfgoed in onze gemeente en in de regio. Sinds enkele jaren zijn onze forten, Ruigenhoek en Voordorp en de Werken van Griftenstein, werelderfgoed.

Een goede stap in de uitvoering van de motie zou de plaatsing van het bekende ‘bruine’ snelwegbord kunnen zijn, dat overal in Nederland natuurlijk- en cultureel erfgoed aankondigt. Bij de opening op 19 april jl. van de tentoonstelling over de Waterlinie in de gemeentelijke Kunstgang, deed redacteur Anne Doedens van het Online Museum De Bilt hiertoe al een oproep aan cultuurwethouder Anne Marie ’t Hart, ondermeer in het bijzijn van de raadsleden Fabian Vendrig (Lokaal De Bilt) en Arie Vonk Noordegraaf (SGP). Beide heren namen vervolgens, samen met de VVD-fractie, het initiatief tot de voornoemde motie.

In hun persbericht schrijven de initiatiefnemers:

De motie wil het belang van deze unieke UNESCO-status benadrukken, het bewustzijn onder de inwoners vergroten en het werk van bestaande gemeentelijke organisaties zoals, (…) het Online Museum De Bilt, onder de aandacht brengen. Ook samenwerking met andere naburige UNESCO-gemeenten wordt gestimuleerd en de UNESCO-status nader geborgd in het gemeentelijke Omgevingsplan.

 

 

VC

Afbeelding: De bruine borden langs snelwegen zijn in 2008 voor het eerst geplaatst via een project van het ministerie, Rijkswaterstaat en de ANWB. In het kader van het 125-jarig jubileum van de ANWB zijn deze borden aan 23 Nationale Landschappen aangeboden. De bruine borden laten weggebruikers zien waar een toeristische plek is. Ook de Nederlandse werelderfgoederen kregen de mogelijkheid deze borden te plaatsen. De borden geven de kernkwaliteiten weer van het gebied en laten zien waar werelderfgoed te vinden is (website: Provincie Noord-Holland).