Het regionaal Historisch centrum Vecht en venen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

Belangstellenden kunnen die vinden op DEZE plek.

Inhoud gaat vooral over de aanwinsten van het afgelopen half jaar.

DAB