Hier zien we een houten jojo uit Maartensdijk die gemaakt is omstreeks 1998. Het opschrift luidt ‘In Maartensdijk klopt ’t groene hart.’ (RHC Vecht en Venen) Een jojo of klimtol is een stuk speelgoed voor de jeugd, maar bij deze jojo hoort een toelichting.

 

Meer informatie

Een jojo bestaat uit twee ronde schijven die met elkaar verbonden zijn door een as. Aan die as is een touwtje bevestigd en aan de andere kant van het touw is een lus waar je je vinger in kunt steken. Als je het touw om de as wikkelt, kun je de jojo afrollen en met een op- en neergaande beweging kun je hem weer laten oprollen. Het ritmische bewegen op  en neer gaf veel kinderen plezier en ze wedijverden wie dat het beste kon.

De eerste jojo’s die men gevonden heeft, zijn van omstreeks 500 voor Christus. In de achttiende eeuw speelde de Franse adel ermee en daar werd het speeltje ‘joujou’ genoemd, afgeleid van jouer. In het begin van de twintigste eeuw waaide de populariteit van de jojo over van de Filippijnen naar de Verenigde Staten. De Filippijn Pedro Flores richtte in Californië de Yo-Yo Manufacturing Company op. In de jaren twintig was er in de Verenigde Staten een jojo rage, die omstreeks 1930 door Europeanen werd overgenomen. In Nederland zag men in de jaren dertig overal op  straat kinderen met jojo’s spelen, maar daarna zakte het gebruik wat in, misschien onder invloed van de Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig bereikte de jojorage een hoogtepunt. Diverse generaties kenden daarna een beperkte opleving van de jojo, bijvoorbeeld in 1998.

Het voortbestaan van Maartensdijk werd in de late jaren negentig bedreigd door het plan om de gemeente op te splitsen en samen te voegen met Maarssen en De Bilt. Dergelijke plannen waren de gehele eeuw door bedacht en weer losgelaten, opgepakt en afgeschaft. De actie ‘In Maartensdijk klopt ’t Groene Hart’  wilde het dorp juist uitbreiden met Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Molenpolder en Gageldijk om een Noorderparkgemeente te vormen, waarin de belangrijke waarden van natuur, landbouw en recreatie bewaard konden blijven.

Jojo betekent in de jeugdtaal een sufferd. Jojobeleid is inconsequent beleid. Annexatie kon op dat moment nog verhinderd worden.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.