Een belangrijk succes van de firma Inventum in De Bilt was de straalkachel. Hier zien we op een foto van M. Veldhuis de eerste straalkachel van het bedrijf. Deze apparaten waren heel goed in staat, verkleumde mensen snel warmte te geven doordat de lucht niet eerst opgewarmd hoefde te worden; de straling was meteen voelbaar op de huid. Als je een vertrek of een huis wilde verwarmen, was het gebruik van een straalkachel op de lange termijn wel duurder dan kolen of gas.

De straalkachel werkte met een gloeidraad waardoor elektriciteit liep. De draad gaf een roodachtig licht af. Technisch gezien was de straling die het apparaat opwekte infrarood straling. Het effect werd vergroot doordat achter de gloeidraden een reflector was geplaatst.

Nieuwere vormen van verwarming zoals gaskachels en centrale verwarming hebben de straalkachel grotendeels verdrongen.  Straalkachels worden nog wel gefabriceerd, maar meestal kiest men voor andere vormen van aanvullende verwarming zoals elektrische convectorkacheltjes, die de lucht opwarmen.

DAB

 

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.