Opdracht: Beschrijf de forten in de gemeente De Bilt en vertel iets over hun geschiedenis en hun functie.

Vorm: Verslag/scriptie of presentatie met PowerPoint.

Gebruik op de website:
De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Om het behoud van het landschap tussen Hilversum en Utrecht
Ooit Maartensdijk: Fort Blauwkapel
Fort Voordorp en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Fort Ruigenhoek
Het Tolhuis bij Maartensdijk
De werken bij Griftenstein
Wim Sassen ontsnapt uit Fort Blauwkapel
Vorstelijk bezoek op Fort De Bilt

Extra materiaal:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Hollandse_Waterlinie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Bilt
K. Floor, Forten en gemeentegrenzen, in: De Biltse Grift september 2017.

Maak eerst aantekeningen.
Schrijf bij het maken van aantekeningen geen hele zinnen over. Gebruik je eigen woorden.
Sorteer je aantekeningen en schrijf een verslag of doe een presentatie in PowerPoint.

Hoe maak je een presentatie met PowerPoint of een ander programma?

1 Schrijf een kort verslag van je onderzoek.

Schrijf de resultaten van je onderzoek op in een aantal bladzijden. De docent vertelt, hoe veel dat moet zijn. Het hoeft niet zoveel te zijn als bij een scriptie, maar het moet beantwoorden aan dezelfde eisen:
– een begin met vraagstelling, deelvragen
– een midden verdeeld in onderdelen
– een conclusie
– bronnen
Dit schriftelijke materiaal geef je ook aan je docent. Het helpt de docent bij het beoordelen.

2 Bepaal wat de hoofdzaken zijn.

Op een PowerPoint presentatie moeten alleen de hoofdzaken van je resultaten terechtkomen. Schrap alles wat niet een hoofdzaak is. Vermijd rommeligheid. Begin met een inleiding met vraagstelling, daarna de toelichting op de dia’s en besluit met je conclusie, waarin je de onderzoeksvraag beantwoordt.

3 Noteer die hoofdzaken kort in een tekstverwerker.

Nogmaals: het moeten hoofdzaken zijn. Vaak gebruik je geen hele zinnen (met een werkwoord) maar begrippen of kreten. De dia mag er niet te vol uitzien.
Verdeel je verhaal in ongeveer 10 dia’s. Vijftien is al erg veel.
Zet op een dia niet meer dan zes regels. Anders wordt het rommelig.
Boven een dia staat een passende kop.

4 Kies in PowerPoint een formaat.
Houd het bescheiden.

5 Plaats de tekst per dia in PowerPoint.

– Gebruik grote letters, want het moet op enige afstand leesbaar zijn. Dat betekent dat je maar weinig tekst kwijt kunt. Dus nogmaals: beperk je tot de hoofdzaken. Gebruik als je wilt bullets.
– Gebruik niet te veel stijlen door elkaar. Gebruik niet meer dan twee lettertypen op een blad.
– Wees heel voorzichtig met het gebruik van effecten. Dat wordt gauw rommelig en verraadt dat je een beginner bent.

6 Geef een mondelinge toelichting.

Omdat een powerpointbestand maar weinig informatie bevat, moet je hem mondeling toelichten. Daarvoor heb je de resultaten van je onderzoek al opgeschreven. Lees niet voor van een papiertje.

Hoe maak je een Scriptie?
1 Maak een voorlopige hoofdstukindeling op basis van deelvragen.
Uitgangspunt is je vraagstelling. Je hebt een onderwerp (met voorlopige titel en eventuele ondertitel). Je bedenkt hoofd- en deelvragen en je selecteert bruikbare informatie.
Nu kun je dus een voorlopige indeling maken, bij voorkeur aan de hand van de deelvragen.
2 Schrijf een eerste versie van de hoofdstukken.
– Gewoonlijk is het hoofdstuk een antwoord op een deelvraag.
– Je kunt een onderverdeling gebruiken in paragrafen.
– Controleer of er iets ontbreekt en schrijf dan de definitieve versie.
3 Schrijf de conclusie.
– Herhaal de deelvragen en beantwoord ze.
– Herhaal de hoofdvraag en beantwoord die.
– Geef inhoudelijk je eigen mening.
4 Schrijf de inleiding.
In de inleiding vertel je de lezer meer over het onderwerp dat je gaat behandelen. Je geeft de hoofdvraag en de deelvragen. Je probeert de lezer nieuwsgierig te maken naar de rest van het verslag door bijvoorbeeld een herkenbaar probleem of een actuele gebeurtenis aan te halen. Ook vertel je kort wat over je manier van werken. Hoe heb je jouw onderzoek aangepakt, hoe ben je aan informatie gekomen?
5 Maak inhoudsopgave en de titelpagina.
6 Geef na de conclusie al je gebruikte bronnen en vermeld je internetadressen.
DAB