Geschikte vormen: spreekbeurt, presentatie met poster of PowerPoint.

Niveau: onderbouw voortgezet onderwijs

 

Gebruik als uitgangspunt Het Online Museum De Bilt

Extra materiaal: E. Schuler, Het herdenkingsmonument bij Jagtlust, in: De Biltse Grift 1995

Download hier:

 

Maak zelf foto’s van het monument: de bovenkant, de voorkant, de zijkanten

 

Vertel aan de hand van de afbeeldingen:

Waarom je het onderwerp gekozen hebt

Waar het aan herinnert

Wat de afbeeldingen voorstellen

Hoe het is ontstaan; wie het heeft gemaakt

Of er nog andere herdenkingsmonumenten voor de oorlog in de gemeente zijn

Zijn er herdenkingen bij? Wanneer?

Vind je het nodig dat dit nog steeds herdacht wordt?

 

Hoe maak je een presentatie met PowerPoint of een ander programma?

 

1          Schrijf een kort verslag van je onderzoek.

 

Schrijf de resultaten van je onderzoek op in een aantal bladzijden. De docent vertelt, hoe veel dat moet zijn. Het hoeft niet zoveel te zijn als bij een scriptie, maar het moet beantwoorden aan dezelfde eisen:

– een begin met vraagstelling, deelvragen

– een midden verdeeld in onderdelen

– een conclusie

– bronnen

Dit schriftelijke materiaal geef je ook aan je docent. Het helpt de docent bij het beoordelen.

 

2          Bepaal wat de hoofdzaken zijn.

 

Op een PowerPoint presentatie moeten alleen de hoofdzaken van je resultaten terechtkomen. Schrap alles wat niet een hoofdzaak is. Vermijd rommeligheid. Begin met een inleiding met vraagstelling, daarna de toelichting op de dia’s en besluit met je conclusie, waarin je de onderzoeksvraag beantwoordt.

 

3          Noteer die hoofdzaken kort in een tekstverwerker.

 

Nog een keer: het moeten hoofdzaken zijn. Vaak gebruik je geen hele zinnen (met een werkwoord) maar begrippen of kreten. De dia mag er niet te vol uitzien.

Zet op een dia niet meer dan zes regels. Anders wordt het rommelig.

Boven een dia staat een passende kop.

 

4          Plaats de tekst per dia in PowerPoint.

 

– Gebruik grote letters, want het moet op enige afstand leesbaar zijn. Dat betekent dat je maar weinig tekst kwijt kunt. Dus nog een keer: beperk je tot de hoofdzaken. Gebruik als je wilt bullets.

– Gebruik niet te veel stijlen door elkaar. Gebruik niet meer dan twee lettertypen op een blad.

– Wees heel voorzichtig met het gebruik van effecten. Dat wordt gauw rommelig en verraadt dat je een beginner bent.

 

5          Geef een mondelinge toelichting.

 

Omdat een powerpointbestand maar weinig informatie bevat, moet je hem mondeling toelichten. Daarvoor heb je de resultaten van je onderzoek al opgeschreven. Lees niet voor van een papiertje.

 

DAB

 

(Foto’s: DAB)